Για την τέλεια ανάδειξη του μοντέλου σας επιλέξτε "ταμπελάκια" χαραγμένα με laser.  Ή, ακόμα καλύτερα, αφήστε να σκαλίσουμε πάνω στην ίδια την βάση Ονόματα, Θηρεούς κλπ.