Βάσεις από Ρίζα Ελιάς. Το πέντεσταλ συνηθως είναι από ξύλο Οξιάς ή ξύλο Δρυός.

Material Block/Plinth.............................: Olive wood/Beech

Color Block/Plinth....................................: Bordo/Black

Gloss................................................................: 10%

Dimensions...................................................: 70x70x65(mm)

Availability....................................................: Yes

Code.................................................................: OW-0001

Price.................................................................: 10Material Block/Plinth..............................: Olive wood/Beech

Color Block/Plinth....................................: Wellow/Black

Gloss...........................................................: 10%

Dimensions................................................: 67x67x70(mm)

Availability.................................................: Yes

Code...........................................................: OW-0002

Price...........................................................: 10

Material Block/Plinth..............................: Olive wood/Beech

Color Block/Plinth...................................: Wellow/Black

Gloss..........................................................: 10%

Dimensions................................................: 80x80x75(mm)

Availability.................................................: Yes

Code...........................................................: OW-0003

Price............................................................: 13

Material Block/Plinth...............................: Olive wood/Beech

Color Block/Plinth....................................: Natural/Black

Gloss...........................................................: 10%

Dimensions................................................: 80x80x62(mm)

Availability.................................................: Yes

Code...........................................................: OW-0004

Price...........................................................: 12

Material Block/Plinth...............................: Olive wood/Beech

Color Block/Plinth....................................: Bordo/Black

Gloss...........................................................: 10%

Dimensions................................................: 70x70x62(mm)

Availability.................................................: Yes

Code...........................................................: OW-0005

Price...........................................................: 10

Material Block/Plinth...............................: Olive wood/-

Color Block/Plinth....................................: Natural/-

Gloss...........................................................: 100%

Dimensions................................................: 72x72x44(mm)

Availability.................................................: Yes

Code...........................................................: OW-0006

Price...........................................................: 6

Material Block/Plinth...............................: Olive wood/Oak

Color Block/Plinth....................................: Wellow/Black

Gloss...........................................................: 100%

Dimensions................................................: 53x49x55(mm)

Availability.................................................: Yes

Code...........................................................: OW-0007

Price...........................................................: 7

.

Material Block/Plinth...............................: Olive wood/Beech

Color Block/Plinth....................................: Bordo/Black

Gloss...........................................................: 100%

Dimensions................................................: 58x58x45(mm)

Availability.................................................: Yes

Code...........................................................: OW-0008

Price...........................................................: 8