Βασική σειρά

Βάσεις σε μιά μεσαία κατηγορία τιμής. Ξύλα Sipo, Zebrano, Paduk κλπ.