Κάθε βάση αποτελείται συνήθως από δύο κομάτια. Το κάτω μέρος που κάνει και το σχέδιο (Προφίλ) και θα το ονομάζουμε Πλίνθο και το πάνω μέρος που συνήθως είναι τετράγωνη κολώνα και θα το ονομάζουμε Τάκο.

Το σχέδιο του Πλίνθου δεν είναι δεσμευτικό. Πέρα από τις ήδη έτοιμες βάσεις, μπορείτε να ζητήσετε όποιο προφίλ θέλετε για τις βάσεις σας.

Στην αμέσως επόμενη ενότητα φωτογραφιών μπορείτε να δείτε τα προφίλ με την ονομασία τους.